Hướng dẫn giao nhận

Khi các bạn đặt hàng thành công, chúng tôi xẽ gửi hàng cho các đối tác vận chuyển.

  1. Thời gian nhận hàng xẽ phụ thuộc vào bên đối tác vận chuyển.
  2. Khi nhận hàng: Quý khách được kiểm tra hàng trước khi nhận.
    • Nếu kiện hàng có dấu hiệu bị bóp méo nhiều, trước khi kiểm tra hàng quý khách hãy chụp lại hình ảnh kiện hàng giúp chúng tôi làm việc với bên vận chuyển.
    • Quý khách kiểm tra hàng đúng kích cỡ chủng loại, không bị móp méo trong quá trình vận chuyển thì mới nhận hàng. Ngược lại quý khách hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng.
All in one
Cô gái đẹp với bồn gỗ tắm dáng loe
logo

DOGODOITAM.COM